USPOREDBA

Freske u Istri i istarske crkve – Poreč

Ukoliko želite otkriti ljepotu freski posjetite: Bačva (crkva sv. Jakova), Bale (crkva sv. Duha), Barban (crkve sv. Antuna i sv. Jakova), Batvači (Peroj) – crkva sv. Foške, Beram (crkve sv. Martina i sv. Marije od Škriljinah), Bičići (crkva sv. Martina), Božje Polje (Crkva Blažene Djevice Marije), Čirkoti (Crkva sv. Prima i Felicijana), Draguć (crkve sv. Elizeja i sv. Roka), Dvigrad (crkva sv. Marije od Lakuća i crkva sv. Antuna), Fažana (crkva sv. Marije Karmelske i crkva sv. Kuzme i Damjana), Gologorica (crkva sv. Marije od lokve), Gračišće (crkva sv. Marije na placu), Gradinje (crkva Svih svetih), Hum (crkva sv. Jeronima), Kanfanar (crkva sv. Agate), Kloštar (crkva sv. Mihovila), Labinci (crkva Presvetog Trojstva), Lindar (crkva sv. Katarine i crkva sv. Sebastijana), Nova Vas (crkva sv. Duha), Medulin (crkva sv. Marije od Zdravlja), Oprtalj (crkva sv. Jelene, crkva sv. Marije, crkva sv. Roka, crkva sv. Silvestra), Paz (crkva sv. Vida), Pazin (crkva sv. Nikole), Pićan (crkva sv. Mihovila), Plomin (crkva sv. Marije i crkva sv. Jurja Starog), Pomer (crkva sv. Flora), Rakotule (crkva sv. Nikole), Roč (crkva sv. Roča), Rovinj (crkva sv. Andrije), Slum (crkva sv. Mateja), Svetvinčenat (Savičenta) – crkva sv. Vincenta i crkva sv. Katarine, Sv. Lovreč (crkva sv. Martina i crkva sv. Blaža), Višnjan (crkva sv. Antona), Vižinada (crkva Sv. Barnaba), Žminj (crkva sv. Antuna i crkva sv. Trojstva). 

Freske Crkva Sv. Duha – Nova Vas (Poreč, Istra)

Freske Crkva Sv. Duha - Nova Vas, Poreč Crkvu Sv. Duha u Novoj Vasi oslikao je majstor Blaž Dubrovčanin u 16. st. Gotovo cijelom dužinom sjevernog zida proteže se freska o poklonstvu Sveta tri kralja, koje prate vojnici. Ispod njih gledaju nas proroci, a apostoli su pak smješteni unutar lovorovih vijenaca.

Freske Crkva Sv. Trojstva – Labinci (Poreč, Istra)

Freske Crkva Sv. Trojstva - Labinci, Poreč Crkva Sv. Trojstva u Labincima je jednostavna kapelica koju obogaćuju srednjovjekovne freske. Na freskama je prikazan Sveti Juraj koji ubija zmaja. Obučen je u oklop rimskog vojnika s plaštem u maniri bizantskog slikarstva, a ne u suvremenu vitešku opremu.

Freske Crkva Sv. Mihovila – Kloštar (Vrsar, Istra)

Freske Crkva Sv. Mihovila - Kloštar, Vrsar U crkvi sv. Mihovila u Kloštru ostaci su romaničkih fresaka. Suđenje sv. Stjepanu i njegovo kamenovanje jedini su prizori koji se mogu iščitati u apsidi i najstariji su prikazi ove teme u Istri. Najbolje očuvani prikaz svetaca je na desnoj strani trijumfalnog luka. Mladi lik s opatskim štapom prikazuje benediktinskog sveca, pretpostavlja se samog sv. Romualda.

Freske Crkva Sv. Duha – Bale (Rovinj, Istra)

Freske Crkva Sv. Duha - Bale, Rovinj Freske u crkvi sv. Duha u Balama oslikao je majstor Albert iz Konstanza. Baljanska crkva sv. Duha, iz 15. stoljeća, nalazi se blizu glavnog trga, pored kaštela Soardo – Bembo. Upečatljive su scene na bočnim zidovima koje prikazuju Kristov život, zatim Sveto Trojstvo na zidu iznad oltara te freske anđela i pakla na ulazu u crkvu.

Freske Crkva Sv. Marije od Lakuća – Dvigrad (Rovinj, Istra)

Freske Crkva Sv. Marije od Lakuća - Dvigrad, Rovinj U Crkvi Sv. Marije od Lakuća u Dvigradu nalaze se kasnogotičke freske koje su upečatljive po bojama ljubičastih, crvenih, zelenih i narančastih tonova. Oslikano je samo svetište. U apsidi je prikazan Krist okružen simbolima evanđelista i suncem i mjesecom. Pod njima je niz apostola.

Freske Crkva Sv. Antuna – Dvigrad (Rovinj, Istra)

Freske Crkva Sv. Antuna - Dvigrad, Rovinj U crkvi sv. Antuna u Dvigradu naslikan je poliptih na zidu s prikazima svetog opata sa štapom u ruci, Bogorodice s djetetom, potom jako oštećen prikaz neodređenog sveca te sv. Martina s prosjakom.

Freske Crkva Sv. Agate – Kanfanar (Rovinj, Istra)

Freske Crkva Sv. Agate - Kanfanar, Rovinj Freske, koje su jedne od najstarijih u Istri, nalaze se u crkvi sv. Agate kod Kanfanara sagrađene najvjerojatnije u 11. st. Bordure s geometrijskim motivima ponavljaju scene poznate iz karolinškog slikarstva. Likovi apostola u apsidi najbolji su sačuvani dio velike kompozicije Posljednjeg suda i slikani su u jednostavnim pozama, a statičnost je naglašena i promjenom boja njihovih haljina. Sve boje su nanošene na svježu žbuku (a fresco) osim bijele koja je stavljena na suhu žbuku (a secco).

Freske Crkva Sv. Andrije – Crveni Otok (Rovinj, Istra)

Freske Crkva Sv. Andrije - Crveni Otok, Rovinj Ostaci zidnih slika nalaze se u crkvi Sv. Andrije na Crvenom otoku kod Rovinja. Ova crkva pripadala je benediktinskom samostanu Sv. Marije i Sv. Andrije koji se u dokumentima prvi put spominje 858. godine. U donjem dijelu kupole vidljivi su izblijedjeli tragovi velike kompozicije s nizom likova svetaca, za koje se pretpostavlja da bi mogli predstavljati scenu Uzašašća. U fragmentarnom prikazu Raspeća, kao što su opušteni prsti s palcem koji pokriva ranu, bočno vezana perizoma, nagnuta Kristova glava s kratkom bradom i konture tijela uočava utjecaje benediktinske slikarske djelatnosti karolinškog razdoblja.