USPOREDBA

Zaštićeni krajolik Jabuka i Brusnik, Guida turistica per le vacanze in Dalmacija

Zaštićeni krajolik Jabuka i Brusnik, Dalmacija – Ne propustite


Prema geološkim teorijama Brusnik i Jabuka te dijelovi Komiške uvale na Visu i Palagruže nastali su izlijevanjem magme u more tijekom odvajanja prakontinenta pangea prije 200milijuna godina. Danas je Brusnik stanište morskih ptica, kunića i posebne endemične forme guštera.