USPOREDBA

Dvigrad (Kanfanar), Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Dvigrad, Istra

Dvigrad – Ne propustite


Dvigrad panorama Arheološko područje srednjevjekovnog grada Dvigrada najvažnije je kulturno dobro cijelog područja Općine Kanfanar. Samo naselje, zapravo je jedinstven grad, iz povijesnih izvora poznat kao Moncastel, koji se još od 9.-10.st. spominje zajedno s kaštel Parentinom kao Duo Castra, Due Castelli, Dvegrad. Moncastel je građen kao predstraža u ageru kolonije Pula, te je u početku izvorno pripadao Puljskoj biskupiji, ali već od 929.g. zasigurno pripada Porečkoj biskupiji. Dvigrad – i sama riječ govori – to su dva grada. Danas je vidljiv samo jedan, na sjevernoj strani u Drazi, a i taj u ruševinama. Drugi grad, s južne strane, nazvan Parentin danas se uopće ne vidi . Arheološka istraživanja govore da je mjesto cvalo dok je rimsko carstvo napredovalo, a kad je ono nestalo radi barbarskih naroda, i gradovi su se počeli nestajati radi bolesti, a pogotovo kuge. Dvigrad je 1413. godine postao mletačkim posjedom. Od sredine 1544. do kraja stoljeća stalni su sukobi između Mlečana i Austrijanaca. Stanovništvo Istre nesigurno je i u selima i u gradovima. Nakon mletačko-austrijskog rata 1615. godine tkz. uskočkog rata, Dvigrad je doživio teške dane. ko 1630. grad je posve napušten, u njemu borave samo najsiromašnije porodice, čekajući smrt grada koji ih okružuje. 1650. biskup Tommasini posjetio je Dvigrad i tu našao samo tri obitelji. Kad je 1714. napuštena bazilika Sv. Sofije, grad je prepušten umiranju. Zidovi kuća su se srušili, zidine popadale, bunar u gradu bio je zagađen. U grad su se uselile zmije, korov i makija. Tako je dan danas.

Slike na prodaju


Želite li kupiti neku od ponuđenih slika, pošaljite upit putem e-maila info@istriasun.com
Dvigrad, Istra Dvigrad, Istra