USPOREDBA

Spomenik kulture Dvojna vrata i gradski bedemi – Pula , Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Pula, Istra

Spomenik kulture Dvojna vrata i gradski bedemi, Pula – Ne propustite


Dvojna vrata, tako nazvana zbog dva lučna otvora kroz koja se ulazi u unutrašnje dvorište iz kojeg se ulazilo u sam grad, sagrađena su u II-III stoljeću. Dvojna nas vrata vode do Arheološkog muzeja i Kaštela. Ispred Dvojnih vrata pronađeni su ostaci osmerokutne grobne građevine – mauzoleja iz I-II stoljeća, dijelom restaurirani.