USPOREDBA

Spomenik kulture Gradska vijećnica – Pula , Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Pula, Istra

Spomenik kulture Gradska vijećnica, Pula – Ne propustite


Nadograđivanje tijekom više stoljeća (od X. do XVI. stoljeća) dovelo je do nastanka građevine koja predstavlja iznimni spoj arhitektonskih stilova od Romanike do Renesanse. Natpis ugrađen na pročelju, koje je inače obnovljeno u XVI. stoljeću datira nastanak Vijećnice 1296. godine: ta godina vjerojatno označava prvu temeljitu rekonstrukciju i nadogradnju, jer je bez sumnje i ranije na tom mjestu postojalo sjedište gradske uprave. Starije faze graditeljskog razvitka Vijećnice najbolje su vidljive na istočnom zidu, na kojemu se isprepliću razni stilovi romaničkog i gotičkog razdoblja. Skulpture Telamona i Sirene na uglovima kojega zatvaraju renesansni stupovi, te baroknim otvorima prozora posljednje su graditeljske preinake vanjskog izgleda Vijećnice: zapuštenost, trošnost i nemarnost ostavili su znatne tragove u strukturi građevine koja je nedavno temeljito restaurirana.