USPOREDBA

Spomenik kulture Barokna palača Battiala-Lazzarini (Labin, Istra)


Spomenik kulture Barokna palača Battiala-Lazzarini Barokna palača obitelji Battiala-Lazzarini danas je preuređena u narodni muzej. Njeni posljednji vlasnici grofovi Lazzarini, koji su imali i više posjeda na Labinščini napustili su je poslije 2. svjetskog rata …
Barokna palača Battiala-Lazzarini Info

Spomenik kulture Porta Sanfior (Labin, Istra)


Spomenik kulture Porta Sanfior Porta Sanfior – glavna gradska vrata Sv. Flora iz 1589. godine. Iznad njih je labinski grb te lav Serenissime. Top iz doba Austrije na Torjon je postavljen po drugi put 1995. godine…
Porta Sanfior Info

Spomenik kulture Loža (Labin, Istra)


Spomenik kulture Loža Loža ispod koje se u prošlosti grada odvijao javni život, objavljivale novosti te sudske presude, a seljaci svake nedjelje i u sajmenim danima plesali, izgrađena je oko 1550. godine…
Loža Info