USPOREDBA

Spomenik kulture Sjeverna kula – Poreč, Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Poreč, Istra

Spomenik kulture Sjeverna kula, Poreč – Ne propustite


Između tri porečke kule te okolo današnjeg poluotoka bili su uzdignuti gradski bedemi od kopna odijeljeni jarkom, čiji su dijelovi danas najvidljiviji sa šetnice koja se nalazi na sjevernoj strani grada.