USPOREDBA

Crkva Sv. Agate – Novigrad, Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Novigrad, Istra

Crkva Sv. Agate, Novigrad – Ne propustite


Crkva se datira u rasponu od IX. do XIII. stoljeća. Uz pretpostavljeni karolinški utjecaj, na crkvi su vidljiva obilježja regionalne sakralne arhitekture ranog srednjeg vijeka. U unutrašnjosti se nalaze dva kasnobarokna kipa domaće izrade (anđeli lučonoše) i oltarna slika sv. Agate. Crkva sv. Agate restaurirana je i konzervirana 1993.-1995. godine.