USPOREDBA

Romanička bazilika Sv. Marije od Mora – Vrsar, Turistički vodič za odmor i ljetovanje – Vrsar, Istra

Romanička bazilika Sv. Marije od Mora, Vrsar – Ne propustite


Prvobitna i skromna crkva Sv. Marije bila je podignuta na ovom mjestu u Ranom srednjem vijeku, odnosno u drugoj polovici 8. stoljeća, dok je u razdoblju od 8. do 12. stoljeća doživljavala nekolicinu pregradnji i restauracija. Današnji arhitektonsko–umjetnički izgled crkve datira iz 12. stoljeća o čemu svjedoče zidovi na kojima su vidljivi tragovi pregradnje. U novije vrijeme crkva je također nekoliko puta restaurirana, posljednji put 1969. godine. Prilično monumentalna bazilika, dimenzija 24,5 puta 12,5 metara, arhitektonski podsjeća na starokršćanske crkve. O bazilici je pisao i hrvatski povjesničar umjetnosti Ljubo Karaman (1881. – 1971. god.), navodeći : ” Vrsar ima široku trobrodnu romaničku baziliku na stupovima, koja je sačuvala svoj prvobitni utisak crkve bliske ugođaju jednostavnih starokršćanskih građevina”. Fasada bazilike je vrlo jednostavna s okruglim prozorima ili oculusima. Na istočnom dijelu crkve nalazi se zvonik u obliku romaničke monofore, odnosno jedne arkade za zvono koje je saliveno 1922. godine u zvonolivnici Lapagna u Trstu. Polutamna unutrašnjost bazilike djeluje sugesivno. Teške romaničke arkade s monolitnim oblim stupovima dijele crkveni prostor u tri broda sa po tri stupa koji završavaju kapitelima romaničkog stila s floralnim motivima ili palmetama. Kapiteli u donjem dijelu bazilike su zaobljeni, dok su u gornjem kvadratnog oblika. Istočni dio crkvene unutrašnjosti završava s tri apside. Budući da pod, u prošlosti prekriven nadgrobnim pločama s latinskim tekstovima od kojih je jedina sačuvana u prezbiterijanskom dijelu crkve, nije originalan, odnosno da je podignut, stupovi poprimaju kraće dimenzije, čime je narušena prvobitna romanička harmoničnost crkvene unutrašnjosti.