USPOREDBA

Crkva Sv. Foške (Vrsar, Istra)


Crkva Sv. Foške Crkva Sv. Foške iz prve polovice 17. stoljeća arhitektonski pripada razdoblju renesanse s elementima baroka. Fasada crkve, na čijem se pročelju nalazi renesansni portal i dva prozora sa željeznim rešetkama, odiše jednostavnošću…
Crkva Sv. Foške Info

Crkvica Blažene Djevice Marije od Milosrđa (Funtana, Istra)


Crkvica Blažene Djevice Marije od Milosrđa The Romanička crkvica iz 11. stoljeća Blažene Djevice Marije od Milosrđa u čijoj su unutrašnjosti vidljive grobnice iz 17. i 18. stoljeća, nalazi se na napuštenom groblju…

Crkvica Blažene Djevice Marije od Milosrđa Info

Crkvica Gospe Karmelske (Funtana, Istra)

Crkvica Gospe Karmelske Crkvica koja se nalazi na groblju kod Pirla, a koje je napušteno 1907. godine, sagrađena je davne 1631. godine, odnosno posljednji je put obnovljena 1907. godine.

Crkvica Sv. Antuna (Vrsar, Istra)


Crkvica Sv. Antuna U neposrednoj blizini starih vrata nalazi se crkvica Sv. Antuna Padovanskog iz druge polovice 17. stoljeća s karakteristikama renesansno-baroknog stila…
Crkvica Sv. Antuna Info

Crkvica Sv. Jurja (Vrsar, Istra)


Crkvica Sv. Jurja U moru ispred luke Vrsar nalazi se otok Sv. Jurja s istoimenom romaničkom crkvicom pravokutnog tlocrta i ugrađenom apsidom, koja je renovirana 1995. godine…

Crkvica Sv. Jurja Info

Crkvica sv. Lucije (Funtana, Istra)

Crkvica sv. Lucije Uz samu glavnu prometnicu, sagrađena je 1750. godine. Na pročelju ima preslicu bez zvona. Crkvica je privatno vlasništvo, a misa se služi prigodno na blagdan sv. Lucije.

Romanička bazilika Sv. Marije od Mora (Vrsar, Istra)


Romanička bazilika Sv. Marije od Mora U luci Vrsar nalazi se srednjovjekovni spomenik romaničke arhitekture u Istri – bazilika Sv. Marije od Mora…

Romanička bazilika Sv. Marije od Mora Info

Starokršćanska bazilika (Vrsar, Istra)


Starokršćanska bazilika U neposrednoj blizini romaničke bazilike Sv. Marije, u kamenom i zidom ograđenom dvorištu nalaze se ostaci starokršćanske bazilike iz 4. stoljeća…
Starokršćanska bazilika Info

Župna crkva Sv. Bernarda (Funtana, Istra)


Župna crkva Sv. Bernarda Župna crkva Sv. Bernarda jednobrodna je građevina sa sakristijom sagrađena 1621., odnosno produžena 1941. te obnovljena 1988. godine…

Župna crkva Sv. Bernarda Info

Župna crkva Sv. Martina (Vrsar, Istra)


Župna crkva Sv. Martina Prostorom crkve, čija je izgradnja trajala vrlo dugo, nekad su prolazile gradske zidine s romaničkim vratima. Iako su temelji crkve položeni početkom 19. stoljeća…

Župna crkva Sv. Martina Info